You are here

NANO LETTERS, Volume: 18, Issue: 2, Pages: 1253-1258, FEB 2018

 Intercorrelated In-Plane and Out-of-Plane Ferroelectricity in Ultrathin Two-Dimensional Layered Semiconductor In2Se3

By:Cui, CJ (Cui, Chaojie)[ 1 ] ; Hu, WJ (Hu, Wei-Jin)[ 1,2 ] ; Yan, XG (Yan, Xingu)[ 3 ] ; Addiego, C (Addiego, Christopher)[ 4 ] ; Gao, WP (Gao, Wenpei)[ 3 ] ; Wang, Y(Wang, Yao)[ 5,6 ] ; Wang, Z (Wang, Zhe)[ 7,8 ] ; Li, LZ (Li, Linze)[ 3 ] ; Cheng, YC (Cheng, Yingchun)[ 5,6 ] ; Li, P (Li, Peng)[ 1 ] ; Zhang, XX (Zhang, Xixiang)[ 1 ] ; Alshareef, HN (Alshareef, Husam N.)[ 1 ] ; Wu, T (Wu, Tom)[ 1 ] ; Zhu, WG (Zhu, Wenguang)[ 7,8 ] ; Pan, XQ (Pan, Xiaoqing)[ 3,4 ] ; Li, LJ (Li, Lain-Jong)[ 1,9 ] 

 

Image: